U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Komisija za igre na sreću 2016.

Preporuke:

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je u obavezi da se pridržava rokova datih u Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Potrebno je da Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću izvrši monitoring planova i programa kod organizacija koje nijesu iskoristile dodijeljena sredstva po Odluci o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu i po odlukama iz prethodnog perioda, da sačini izvještaj o neiskorišćenim sredstvima i izvrši povraćaj sredstava u Budžet Crne Gore. Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću treba da sačini detaljan izvještaj o namjenskom korišćenju sredstava koja su odobrena i prenešena organizacijama po Odluci o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu i po odlukama iz prethodnih godina. 


Evidentiranje izdataka u Glavnoj knjizi trezora treba vršiti po definisanim oblastima u skladu sa izvršenim plaćanjima. 


Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je u obavezi da raspodjelu sredstava vrši u skladu s članom 15 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, kojim je definisano da se za planove i programe A i B kategorije dodjeljuje iznos od po 50% ukupnih sredstava. U slučaju da nema dovoljno planova i programa koji zadovoljavaju kriterijume propisane konkursom, Komisija je dužna, u skladu s članom 12 stav 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, da u roku od 60 dana raspiše novi konkurs za raspodjelu neraspoređenog dijela sredstava.

Potrebno je da Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću preispita politiku dodijeljenih sredstava i politiku finansiranja uskladi s Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, tako što će prioritetno dodjeljivati sredstva planovima i programima iz A i B kategorije sa najvećim brojem bodova.

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je dužna da sve predviđene kolone u bodovnim listama (Prilog 1 Uredbe) popuni neophodnim informacijama, kako bi razloge za dodijeljeni broj bodova učinila jasnim i transparentim.

Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.